Skip to main content

Kontakt


  • IČO: 40 09 58 27
  • DIČ: 10 25 34 08 77
  • Spis: č.Žo-2002/00796/00002 zo dňa 24.01.2002, Okresný úrad Bratislava IV